Dla kandydatów

 

Wybierz KEN!

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej to najstarsza w województwie małopolskim szkoła zawodowa. Od lat kształci z dużym sukcesem młodzież z Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic. Absolwenci KEN-a to najlepsi fachowcy, cieszący się uznaniem w kraju i na świecie, właściciele dobrze prosperujących zakładów rzemieślniczych, hurtowni i firm.

Młodzież ucząca się w ZS. im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczy w różnorodnych konkursach i olimpiadach, w których zajmuje wysokie lokaty. Uczniowie Technikum kształcącego w specjalności technik technologii drewna od lat uczestniczą i odnoszą sukcesy w konkursie ,,Sprawny w zawodzie stolarz” oraz w ,,Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Wiedzy o Drewnie”. W tym roku szkolnym laureatem obu edycji tych konkursów został uczeń kl. III a – Adam Penkała. Jego sukces jest premiowany indeksem na SGGW-AR w Warszawie. Dorian Kwiatek z kl. II a technikum  zdobył prestiżowy tytuł ,,Sprawny w zawodzie”.  

26 września 2015r. uczniowie klasy III b Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcący się w zawodzie ,,fryzjer” zdobyli trzy czołowe lokaty w ,,Ogólnopolskim Konkursie Uczniów Sztuki Fryzjerskiej”. Są to Justyna Nowak, Magdalena Stela oraz Adrianna Niedzielska.  

Uczniowie klasy Technikum kształcącym w zawodzie technik  organizacji reklamy, zdobyli wyróżnienie w XXIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Mieszkam w Beskidach”.

Uczennica Technikum kształcącym w zawodzie technik obsługi turystycznej, Natalia Chrapek, jako jedyna zdobyła wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidziej.

Duże sukcesy odnotowują uczniowie KEN-a na płaszczyźnie sportowej. Zajęli trzecie  miejsce w biegach przełajowych i trzecie miejsce w narciarstwie alpejskim oraz drugie w powiatowych zawodach o najsprawniejszego ucznia.  

Młodzież ucząca się w  Technikum o specjalności technik ekonomista rokrocznie uczestniczy w ,,Ogólnopolskim Konkursie z Rachunkowości” organizowanym przez Politechnikę Rzeszowską. Bierze również aktywny udział w ,,Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ekologicznej” i osiąga sukcesy premiowane indeksami na wyższe uczelnie.

Należy zauważyć też wyjątkową otwartość i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka przez uczniów ZS. im. KEN. Od wielu lat członkowie wolontariatu niosą pomoc ludziom chorym i dotkniętym przez los. Z dużym zaangażowaniem włączają się w życie Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach. Zdobyli pierwsze miejsce w konkursie ,,Miej Wyobraźnię Miłosierdzia”, które było premiowane tygodniową wycieczką do Włoch. 22 października 2015 roku i 8 marca 2016 roku oddali po 15 litrów krwi dla potrzebujących. 

Zespół Szkół im. KEN od wielu lat jest organizatorem zawodów w ,,Udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej”. 

W roku 2017 Zespół Szkół. im. Komisij Edukacji Narodowej będzie obchodził 120 rocznicę powstania. Ta zasłużona dla regionu szkoła łączy tradycję z nowoczesnością i na stałe wpisała się w życie mieszkańców Małopolski.

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  • dummy+48 33 87 66 418

  • dummy+48 33 87 66 418

  • dummy szkola@zsken.edu.pl

© 2021 Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Szukaj