Stolarz

Kwalifikacje:

Kształcąc się w Branżowej Szkole I Stopnia :

 • uzyskujesz: świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie stolarz
 • kwalifikację DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Kompetencje:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarza jest przygotowany do :

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
 • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
 • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów

Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach produkujących meble, stolarkę budowlaną

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy:

 • w zakładzie, w którym odbywał praktykę,
 • w fabrykach mebli, stolarki budowlanej,
 • w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • dummy+48 33 87 66 418

 • dummy+48 33 87 66 418

 • dummy szkola@zsken.edu.pl

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, a my wyślemy Ci więcej informacji

© 2020 Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Szukaj