Organy i kadra szkoły

 

Kadra pedagogiczna

 

 

mgr Romana Brożek nauczyciel bibliotekarz  

inż. Jerzy Chorąży informatyka Jerzy Chorąży

lic. Regina Cyper przedmioty zawodowe fryzjerskie  

mgr Jerzy Dąbrowski wychowanie fizyczne  

mgr Barbara Dusza historia  Barbara Dusza

mgr Beata Dybeł pedagog Beata Dybeł

mgr Elżbieta Dziedzic język polski  

mgr Ewa Foryś przedmioty zawodowe ekonomiczne Ewa Foryś

mgr Dagmara Gasińska – Liszkiewicz wychowawca internatu  DagmaraLiszkiewicz

mgr Janina Głuc wychowawca internatu  

 mgr Kamila Dutka-Górecka  biologia, chemia  

mgr Tomasz Jurek język angielski  Tomasz Jurek

mgr Agnieszka Kadela wychowawca internatu  

mgr Lilianna Klimowska–Pułka przedmioty zawodowe technik organizacji reklamy  Lilianna Klimowska-Pułka

mgr Iwona Kobiela historia, geografia  

mgr Beata Krech matematyka  

mgr Małgorzata Kurdziel język angielski  Małgorzata Kurdziel

mgr inż. Jarosław Leski  przedmioty zawodowe - technik organizacji reklamy  

mgr Małgorzata Madej  przedmioty zawodowe ekonomiczne  

mgr Agata Makówka  wychowanie fizyczne  

mgr Dariusz Mądracki  wychowanie fizyczne  

mgr Agnieszka Bereza-Mielcarz przedmioty zawodowe obuwnicze  

mgr inż. Robert Mikołajek  przedmioty zawodowe stolarskie Robert Mikołajek

Ryszard Oleksy  praktyczna nauka zawodu  

mgr Barbara Olesińska  język polski Barbara Olesińska

mgr inż. Maria Pędracka  przedmioty zawodowe stolarskie  Maria Pędracka

mgr inż. Małgorzata Piekarczyk  język angielski Małgorzata Piekarczyk

mgr inż. Wojciech Pyka  przedmioty zawodowe stolarskie  Wojciech Pyka

inż. Jacek Stanek  przedmioty zawodowe stolarskie  

mgr Joanna Strycharz  język niemiecki  

mgr Justyna Studnicka  język niemiecki  Justyna Studnicka

mgr inż. Wojciech Szyprowski  informatyka  Wojciech Szyprowski

mgr Aneta Targosz  język angielski AnetaBalys

mgr Małgorzata Targosz wychowawca internatu  

mgr inż. Joanna Wiercimak  przedmioty zawodowe ekonomiczne  Joanna Wiercimak

mgr Danuta Wojtaszek  wychowawca internatu  

mgr Anna Wójcik  matematyka  Anna Wójcik

mgr Anna Bułat-Żak język niemiecki Anna Bułat-Żak

mgr Magdalena Żarnowska przedmioty zawodowe ekonomiczne  Magdalena Żarnowska

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  • dummy+48 33 87 66 418

  • dummy+48 33 87 66 418

  • dummy szkola@zsken.edu.pl

© 2022 Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Szukaj