Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY
Ilona Pająk kl. III bT

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Michał Głowacz kl. III aT

SEKRETARZ
Dominika Lipka kl. III bT

SKARBNIK
Sandra Paluchowska kl. IIcT
Karolina Gibas kl. II cT

SEKCJA PLASTYCZNA
Natalia Żurek kl. II bT
Klaudia Opyrchał kl. II bT

SEKCJA GOSPODARCZA
Gabriela Lelek kl. IV bT
Klaudia Sarapata kl. IV bT

SEKCJA KULTUROWO-OŚWIATOWA
Mikołaj Lenik kl. III bT
Łukasz Bobek kl. IV bT

SEKCJA DZIENNIKARSKA
Martyna Leska kl. II bT
Angelika Bydłoń kl. II bT