Nowoczesna szkoła z tradycjami

Witamy na stronie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

 ZASADY ORGANIZACYJNE I ZASADY BHP

 

 1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji 
 2. W zajęciach szkolnych nie mogą uczestniczyć uczniowie  oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby sugerującej infekcje dróg oddechowych. Ponadto, w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 3. W miarę możliwości uczniowie danej klasy przebywają z nauczycielem w wyznaczonej i stałej
 4. Osoby prowadzące zajęcia i uczniowie w miarę możliwości używają osłony ust i nosa w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 5. W sali, w której przebywają uczniowie usunięte są wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 6. Biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze – są regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (po zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
 7. Zakazuje się korzystania z telefonów w czasie zajęć.
 8. Sala wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a także w razie potrzeby, w przypadku obecności uczniów (poprzez uchylenie okien).
 9. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły może być poddana procedurze pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
 10. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk.

Dyżur w bibliotece

Wzorem lat ubiegłych uczniowie mogą korzystać w okresie wakacyjnym ze zbiorów naszej biblioteki szkolnej, dlatego zapraszamy do korzystania z księgozbioru 17.08 i 24.08 w godz. 8.00-11.00.

e-dziennik - Logowanie

Jakość powietrza

Jakość powietrza w pobliżu szkoły możesz sprawdzić na stronie:

http://smog.smartlab11.pl/

Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • dummy+48 33 87 66 418

 • dummy+48 33 87 66 418

 • dummy szkola@zsken.edu.pl

Informacja o plikach cookiess

© 2022 Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Szukaj